มารู้จักชนิดของชากันเถอะ

ชา คืออะไร ?

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ชาคือ ผลผลิตจากใบ ยอดอ่อน และก้านของต้นชา ที่ได้ผ่านกรรมวิธีการแปรรูปที่หลากหลาย

การเด็ดใบชา ในการเด็ดใบชาแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
1. Super Fine Plucking การเก็บชาเฉพาะยอดอ่อนที่ยังไม่ผลิออกมาเป็นใบหรือ 2 ใบบนเท่านั้น ซึ่งเป็นการคัดเลือกใบชาที่มีคุณภาพที่สุด โดยมักจะนำมาผลิตเป็นชาขาว
2. Fine Plucking การเลือกเก็บใบชาเฉพาะ 3 ใบบน มักจะนำมาผลิตเป็นชาดำและชาเขียวคุณภาพสูง
3. Medium Plucking การเก็บใบชาที่ได้คุณภาพรองลงมา โดยจะเด็ดบริเวณใต้ใบที่ 4

 

ชนิดของชามีอะไรบ้าง?

ชาสามารถแยกอย่างง่ายๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่ ชาขาว, ชาเขียว, ชาอู่หลง, ชาดำ ซึ่งทุกชนิดสามารถทำได้จากต้นชาต้นเดียวกันแต่ผ่านกรรมวิธีแตกต่างกันออกไป และชาสมุนไพรซึ่งหมายถึง น้ำที่ชงจากสมุนไพร ใบไม้ ดอกไม้ หรือผลไม้ ของพืชอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนผสมจากต้นชา เช่นชาแดง

     

 

อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/food-tips/tea-drinking-tips?ref=ct

 

 

นานาสาระแนะนำ