ตัวแทนจำหน่าย

ชื่อร้าน : ร้าน แชมพูการค้า
โทร : 080-6652828
ที่อยู่ : 41/8 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
ชื่อร้าน : หจก. อึ้งเล้งอุบล
โทร : 045-260446 , 045-256396
ที่อยู่ : 175/2 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลธานี
ชื่อร้าน : ร้าน อี้เหวินชานมไข่มุก อุทัย
โทร : 088-2783739
ที่อยู่ : 328/15 5.ท่าช้าง ต.อุทัย อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000
map link
ชื่อร้าน : ร้าน ฮงไถ่เบเกอร์มาร์ท
โทร : 044-512443
ที่อยู่ : 78-80 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง จ.สุรินทร์
ชื่อร้าน : ร้าน ป.เจริญพาณิชย์
โทร : 082-5515356
ที่อยู่ : 88/8 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
map link
ชื่อร้าน : ร้านทวี ชาไข่มุก เบเกอรี่
โทร : 098-2873589
ที่อยู่ : 214 ถ.จิตบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ชื่อร้าน : บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
โทร : 053-231029,086-4301565
ที่อยู่ : 66 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
ชื่อร้าน : ร้าน โตโฟนช็อป
โทร : 081-0611547
ที่อยู่ : 6 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ชื่อร้าน : ร้าน พีพี
โทร : 082-4853807
ที่อยู่ : ตลาดสด โนนดินแดง อ. โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
ชื่อร้าน : ร้าน เอกลักษณ์ บัวแก้ว
โทร : 037-241259
ที่อยู่ :
ชื่อร้าน : ร้าน เทียนหอม
โทร : 092-3123757
ที่อยู่ : 76/4 ถ.บุราภาภิรมณ์  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
map link
ชื่อร้าน : ร้าน มาฆะ
โทร : 081-6864735
ที่อยู่ : ตลาดสดสระแก้ว